Contact Us

You are curious to find out more about our services?

You have questions that you could not find answers to?

You would like to partner with us?

Send a message to the gem seekers:

office@gemseek.com

Follow us on:

As part of the FT group, we have presence in:

Sofia

18 Shipchenski Prohod Blvd.,
Office 701,1113

Amsterdam

125E J. Geesinkweg, 4th fl.,
1096 AT

London

Laystall House
8 Rosebery Avenue
London, EC1R 4TD, UK

Oxford

Latimer House
Langford Business Park
Kidlington, OX5 1GG, UK

High Wycombe

Discovery House
Aveling Road
High Wycombe, HP13 6AE

Paris

6 rue de Saint Petersbourg 75008
Paris, France

Dubai

Office 2302
Building 3 - JLT Cluster X
Jumeirah Lakes Towers
P.O.Box 454566
Dubai, UAE„ДжемСийк Кънсълтинг” ООД, основана през 2011 г., е просперираща млада компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс. На 20.02.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0219-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на ДжемСийк Кънсълтинг ООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Ascription - методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване нa иновативния процес. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.