Contact Us

You are curious to find out more about our services?

You have questions that you could not find answers to?

You would like to partner with us?

Send a message to the gem seekers:

office@gemseek.com

Follow us on:

As part of the Future Thinking Group, we have presence in:

Sofia

18 Shipchenski Prohod Blvd.,
Office 701, Sofia 1113, Bulgaria

Amsterdam

125E J. Geesinkweg, 4th fl.,
1096 AT Amsterdam, The Netherlands

London

30 Stamford Street,
SouthBank, London, SE1 9PY, UK

Oxford

Latimer House,
Langford Business Park,
Kidlington, OX5 1GG, UK

High Wycombe

Discovery House,
Aveling Road, High Wycombe,
HP13 6AE, UK

Paris

6 rue de Saint Petersbourg,
75008 Paris, France

Dubai

Office 2302
Building 3 - JLT Cluster X
Jumeirah Lakes Towers
P.O.Box 454566
Dubai, UAE„ДжемСийк Кънсълтинг” ООД, основана през 2011 г., е просперираща млада компания, която консултира Fortune 500 клиенти по отношение на тяхната маркетингова стратегия, инициативи, насочени към изграждане на лоялна клиентска база, оптимизирането на продуктовия микс. На 20.02.2017 г. дружеството стартира изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-1.001-0219-C01, финансиран от ЕФРР чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. Основна цел на проекта е да се повиши конкурентоспособността на националния и световен пазар на ДжемСийк Кънсълтинг ООД, чрез внедряване на иновативна на световно ниво Ascription - методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. По проекта се предвиждат инвестиции в материални активи и услуги, необходими за внедряване нa иновативния процес. Реализирането на проекта ще осигури устойчиво развитие на фирмата, в резултат от подобрените иновационен капацитет и конкурентоспособност.

Във връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Услуги за осигуряване на бази данни с цел внедряване на по-ефективен процес при внедряване на иновативна методика за попълване на липсващи стойности от проведени пазарни проучвания. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук:


ДокументиВъв връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001-0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет:Разработка, инсталиране, тестване и пускане в експлоатация специализирана софтуерна платформа за прилагане на статистически алгоритми за попълване на липсващи данни. Краен срок за подаване на оферти 09.11.2017. Всички необходими документи може да свалите от тук:


ДокументиВъв връзка с изпълнение на договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-1.001- 0219-C01 по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г. „ДжемСийк Кънсълтинг” ЕООД обявява открита процедура за избор на изпълнител с предмет: Доставка монтаж и пускане в екплоатация на хардуерно оборудване: Сървър- 1 бр., Сторидж- 1 бр, UPS-1 бр.Краен срок за подаване на оферти 04.12.2017г. Всички необходими документи може да свалите от тук:


Документи